GDL-inkomsten en financiële gezondheid (Dutch)

Als goede doelen beneficiant worden van de Postcode Loterij of de VriendenLoterij kunnen zij meer uitgeven aan fondsenwerving en zijn zij financieel gezonder. Tot deze conclusie kwam Gosha Hooghiemstra in haar masterscriptie, waarin ze data bestudeerde van het CBF.

De volledige scriptie is hier te vinden: Hooghiemstra, Gosha (2021) Inkomsten van goede doelen Een dynamisch perspectief

Goededoelenorganisaties met een vrij besteedbare gift van de Goede Doelen Loterijen, GDL, zijn minder kwetsbaar tijdens een crisis (CBF, 2020). Een mogelijke verklaring is dat de beneficianten financieel gezonder zijn. Een goededoelenorganisatie is financieel gezond als zij voldoende eigen vermogen hebben, voldoende investeren in administratieve kosten, positieve operationele marges hebben en beschikken over diverse inkomstenbronnen (Tuckman & Chang, 1991). Het doel van dit onderzoek is om nieuwe inzichten te krijgen in het effect van de bijdrage van de GDL op de financiële gezondheid van goededoelenorganisaties. Goededoelenorganisaties kunnen de gift gebruiken als startkapitaal voor een nieuw project, om overheadkosten te dekken of om te investeren in hun fondsenwervingsafdeling (Wiepking & De Wit, 2020). Daarnaast zouden de GDL inkomsten de non-profit starvation cycle kunnen doorbreken doordat de GDL geen onrealistische verwachtingen heeft van de goededoelenorganisaties.
Om het bovenstaande vraagstuk te beantwoorden is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is het effect van de vrij besteedbare bijdrage van de Goede Doelen Loterijen op de financiële gezondheid van goededoelenorganisaties?

De data is afkomstig van de dataset van het CBF en de dataset van de GDL met de VriendenLoterij en Postcode Loterij. De dataset van het CBF bestaat uitde inkomsten en uitgaven van de goededoelenorganisaties. De dataset van de GDL bevat de jaarlijkse gift van de VriendenLoterij en de Postcode Loterij per goededoelenorganisatie. Beide dataset zijn gekoppeld op organisatieniveau.

De goededoelenorganisaties hebben de afgelopen 10 jaar geïnvesteerd in overhead, fondsenwerving en reserves. Uit de resultaten is gebleken dat beneficianten van de GDL meer investeren en daardoor financieel gezonder zijn. Het worden van GDL beneficiant heeft geen direct effect op de overheadkosten en reserves. Echter heeft het worden van GDL beneficiant een positief effect op de fondsenwervingskosten. Als laatste is gebleken dat oudere goededoelenorganisaties meer in fondsenwerving investeren als zij GDL-beneficiant worden ten opzichte van jongere goededoelenorganisaties.

Goededoelenorganisaties zijn niet helemaal vrij om de donatie van de GDL te besteden vanwege de voorwaarden die door GDL-loterijen aan het worden van beneficiant worden gesteld. In aanloop naar het worden van GDL-beneficiant, kunnen de goededoelenorganisaties korten op de overheadkosten. Mijn eerste aanbeveling is om onderzoek te doen naar de keuzes vanuit goededoelenorganisaties tijdens de aanloop naar het worden van GDL-beneficiant. Uit dit onderzoek is gebleken dat het worden van GDL-beneficiant op korte termijn een positief effect heeft op de fondsenwerving. Mijn tweede aanbeveling is om te onderzoek wat het effect op de financiële gezondheid op lange termijn is.