Deny de Jong & Suzanne Kooij – Van capacity building naar Funding Plus (Dutch)

de Jong, D., & Kooij, S. (2017). Van capacity building naar funding plus.

Van de website:

“Het rapport ‘Van capacity building naar Funding Plus’ van Deny de Jong en Suzanne Kooij is de neerslag van een verkennend onderzoek naar (behoeften aan en aanbod voor) capacity building bij aanvragers van vermogensfondsen.

In het rapport wordt in kaart gebracht wat organisaties in diverse fasen van hun bestaan nodig hebben, en wat vermogensfondsen nu al aanbieden dat pure steun op projectbasis overstijgt. Vanuit Engeland introduceren De Jong en Kooij een nieuwe term in de Nederlandse fondsenwereld: ‘Funding Plus’.”

Lees het rapport hier (externe link).