Samen winnen of verliezen (Dutch)

De Goede Doelen Loterijen (GDL) in Nederland verstrekken ongeoormerkte, lange termijnfinancieringen aan goededoelenorganisaties. Zij hebben als visie dat sterke maatschappelijke organisaties de wereld kunnen veranderen, waardoor zij hun financiering “vrij besteedbaar, voor lange termijn en op vertrouwen” verstrekken. Een principe van samen winnen of verliezen: de GDL vertrouwen de goededoelenorganisaties met hun investering en nemen het risico dat een project kan mislukken op de koop toe.

Binnen de wetenschappelijke literatuur is het onduidelijk hoe deze manier van samenwerking wordt ervaren. Biedt deze samenwerking alleen maar positieve aspecten? Of is de machtsverhouding tussen de organisaties ongelijk, waardoor non-profitorganisaties zullen proberen te voldoen aan de verwachtingen van hun financier(s)?

In zijn masterscriptie voor de master Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onderzocht Olivier Hunnik de relatie tussen de GDL en haar beneficianten. Hoe ervaren medewerkers van goededoelenorganisaties in Nederland, die ongeoormerkte, lange termijnfinanciering ontvangen, de samenwerking met de Goede Doelen Loterijen?.

Lees de volledige scriptie hier: Hunnik (2020) Samen winnen of verliezen

De samenwerking tussen de GDL en goededoelenorganisaties is een betekenisvolle, integratieve samenwerking, die gebaseerd is op transparantie en vertrouwen. Wel is de samenwerking objectief ongelijkwaardig, aangezien de GDL het geld hebben waar de goededoelenorganisaties afhankelijk van zijn. Echter, vanuit Foucaultiaans perspectief hebben zowel de GDL (het geld) als de goededoelenorganisaties (de kennis) macht in de samenwerking, waardoor zij van elkaar afhankelijk zijn. De discoursen binnen de samenwerkingscontext versterken de wederzijdse afhankelijkheid, wat het belang van vertrouwen binnen de samenwerking benadrukt. Het vertrouwen is daarom de belangrijkste reden waarom de medewerkers van goededoelenorganisaties de samenwerking met de GDL als positief ervaren. Samenwerken omvat veel meer dan alleen samen dingen doen: je moet elkaar ook vertrouwen. Het is “samen winnen of verliezen”.