Overzicht onderzoek ‘De maatschappelijke betekenis van goededoelenloterijen’

We hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. In het onderzoek ‘De maatschappelijke betekenis van goededoelenloterijen’ is de hoofdvraag: Wat is het effect van vrij besteedbare en langetermijnfinanciering, en in het bijzonder van de goede doelen loterijen in Nederland, op de effectiviteit van het werk van ontvangende maatschappelijke organisaties? Binnen het onderzoeksprogramma hebben we een kwalitatief-theoretische lijn, een lijn met kwantitatief onderzoek en een netwerkfunctie.

Dit onderzoek wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Voor een recente bijeenkomst met medewerkers van de Postcode Loterij en VriendenLoterij hebben we een overzicht gemaakt van deze drie pijlers en de resultaten en thema’s tot nu toe. Zie hieronder. De komende jaren blijven we werken aan de drie pijlers.

Heb je vragen of ideeën? Schroom niet om contact op te nemen.